Vi arbetar enligt IATF 16949 och våra kunders unika krav. Vår strävan är 0 fel och att vara A-leverantör till våra kunder samt att erbjuda en snabb och kompetent service av hög kvalitet.

Vår kvalitetsavdelning erbjuder

 • PPAP inkluderat IMDS
 • Form och läge utvärdering av 3 D-underlag genom vår Carl Zeiss Prismo MP5 koordinatmätmaskin
 • Traditionellt handhållen mätning ned till 0,01 mm
 • Mätmässig bakåtkompilering med 3 D-rekonstruktion
 • Modern rotorsaksfokuserad 8 D-hantering

Kvalitetspolicy

”Det samlade intrycket av våra produkter och vårt bemötande i olika situationer skall minst motsvara våra kunders förväntningar, så att vi tillsammans kan utveckla ett öppet och långsiktigt samarbete.”

För att leva upp till denna policy skall vi:

 • Sträva efter att aktivt medverka i våra kunders produktutveckling.
 • Snabbt tillsätta erforderliga resurser för att minimera konsekvenserna av fel på produkter eller leveranser.
 • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar.
 • Ge alla anställda möjlighet till aktivt deltagande i förbättringsarbetet.
 • Systematiskt följa upp våra kunders uppfattning om oss som leverantör.
 • Följa upp och informera våra leverantörer om deras förmåga att tillgodose såväl våra som våra kunders krav.
 • Ständigt utvärdera alla våra intressenters krav och behov för att anpassa och utveckla vårt ledningssystem.

Vi följer upp resultatet av vårt arbete mot mätbara och av VD fastställda mål med avseende på:

 • Kundtillfredsställelse
 • Kassationer
 • Leveransprecision
 • Leverantörskvalitet