Miljöpolicy

Sammanställning av vår miljöpolicy

Miljöpolicy

I AB Linde Maskiners produktion av plåtdetaljer skall vi aktivt verka för att förebygga föroreningar via avfall, buller, energi, kemikalier, luft, mark, transporter samt vatten och bidra till ständig förbättring av miljön såväl internt som externt.

För att leva upp till denna policy skall vi:

  • Följa tillämpliga lagar och krav
  • Regelbundet kartlägga och mäta företagets miljöpåverkan

I befintliga och nya processer/aktiviteter, där så är ekonomiskt försvarbart, skall vi:

  • Identifiera behov av och genomföra förebyggande åtgärder
  • Minimera förekomsten av miljöpåverkande utsläpp och restprodukter
  • Sträva efter kretsloppslösningar i stället för deponi
  • Minimera användning av begränsade naturresurser
  • Välja leverantörer/entreprenörer med likartade miljöambitioner

AB Linde Maskiner

Vi är din partner i det mesta som rör plåt.

Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar.

Adress

Hyttevägen 10
SE -711 31 Lindesberg
Sweden