Kvalitet

Vi arbetar i enlighet med IATF 16949 samt kundunik kravställning. Vår strävan är att vara A-leverantör mot samtliga kunder och erbjuda en snabb och kompetent service av hög kvalitet.

Snabb service av hög kvalitet

Vi arbetar i enlighet med IATF 16949 samt kundunik kravställning. Vår strävan är att vara A-leverantör mot samtliga kunder och erbjuda en snabb och kompetent service av hög kvalitet.

Vår kvalitetsprocess erbjuder

 • ppap inkluderat imds
 • Form- och lägesutvärdering genom koordinatmätmaskin
 • bakåtkompilering med 3d-rekonstruktion
 • rotorsaksfokuserad 8d-hantering
 • kvalitetsteknisk produktsäkring genom riskanalys

Kvalitetspolicy

”Det samlade kvalitetsintrycket av våra processer och vårt bemötande skall möta våra intressenters förväntningar.”

För att leva upp till denna policy skall vi:

 • Inneha de främsta certifieringarna inom vår bransch samt efterleva de metodiska tillägg våra kunder nyttjar
 • Våra processer skall genomsyras av moderna utgåvor av kvalitetsverktyg så som PPAP, FMEA, MSA, SPC etcetera, i linje med våra kunders behov
 • Upplevas som lyhörda och intresserade i de problem som uppstår och kraftfullt och kreativt hitta hållbara lösningar som bevisligen ger effekt
 • Erbjuda grundligt genomarbetade och kundanpassade 8D, med strävan mot välutvecklad rotorsaksanalys och tekniska säkringar
 • Hantera internt funnen förbättringspotential på ett resursstarkt sätt, detta i syfte att ständigt utveckla och kvalitetssäkra våra processer
 • Tillsammans med våra intressenter utvecklar vi ett öppet och långsiktigt samarbete med fokus på teknisk och systematisk kvalitetssäkring

Galleri

AB Linde Maskiner

Vi är din partner i det mesta som rör plåt.

Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar.

Adress

Hyttevägen 10
SE -711 31 Lindesberg
Sweden