Verktygsunderhåll

Vi har en god teknisk kompetens, även för framtagning och underhåll av verktyg, genom egen verktygsavdelning.

VERKTYGSUNDERHÅLL

Vi har en god teknisk kompetens, även för framtagning och underhåll av verktyg, genom egen verktygsavdelning. Vi har en aktiv konstruktionssamverkan med våra kunder samt prototypframtagning. Vår underhållsavdelning ansvarar för att maskiner och utrustning hålls i väl fungerande skick och att gällande underhållsrutiner följs. Vi har dessutom samarbetsavtal med ett antal erkända verktygsleverantörer.
  • Vi har en god teknisk kompetens, även för framtagning och underhåll av verktyg, genom egen verktygsavdelning
  • Vi har en aktiv konstruktionssamverkan med våra kunder samt prototypframtagning
  • Vår underhållsavdelning ansvarar för att maskiner och utrustning hålls i väl fungerande skick och att gällande underhållsrutiner följs
  • Vi har dessutom samarbetsavtal med ett antal erkända verktygsleverantörer

AB Linde Maskiner

Vi är din partner i det mesta som rör plåt.

Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar.

Adress

Hyttevägen 10
SE -711 31 Lindesberg
Sweden