• Vi har en god teknisk kompetens, även för framtagning och underhåll av verktyg, genom egen verktygsavdelning. Vi har en aktiv konstruktionssamverkan med våra kunder samt prototypframtagning.
  • Vår underhållsavdelning ansvarar för att maskiner och utrustning hålls i väl fungerande skick och att gällande underhållsrutiner följs. Vi har dessutom samarbetsavtal med ett antal serviceföretag.