Om oss

Om oss på AB Linde Maskiner

AB Linde Maskiner i korthet

 • Etablerat 1853
 • Underleverantör av plåtkomponenter
 • Antal fast anställda ca 120
 • Produktionsyta 8000 kvm
 • Plåtförbrukning ca 9000 ton
 • Omsättning ca 230 MSEK

Affärsidé

 • Vi levererar, utifrån kundernas specifikationer, plåtkomponenter och sammanbyggnader med de högsta kraven på kvalitet och leveranssäkerhet.
 • Vi vinner och behåller affärer genom att vara en konkurrenskraftig, kunnig och pålitlig partner.

Vision

 • Vi ska vara en självklar partner till kunder inom tung fordonsindustri och annan verkstadsindustri.
 • Vi är en del i att förbättra våra kunders produktionsprocesser.
 • Vi ska förknippas med hög servicegrad och hög kvalitet i allt vårt arbete.
 • Vi ska ha god lönsamhet och kontinuerligt investera i människor, utrustning och lokaler.

Häng med på en Flygande rundvandring

Galleri

Etikpolicy

AB Linde Maskiners ambition är att bedriva vår verksamhet på affärsmässiga grunder och aldrig använda metoder som hindrar ekonomisk, social eller demokratisk utveckling. Vi uppträder med professionalism och integritet gentemot våra kunder, leverantörer och andra aktörer i vår omvärld.

 Det uppnår vi genom att:

 • Alltid visa respekt för alla människors värde och beakta mänskliga rättigheter
 • Vara lojala med företaget och dess värderingar
 • Följa lagar och förordningar, avtal och normer som gäller på de marknader där vi är verksamma
 • Verka mot alla former av korruption och oetisk marknadsföring
 • Eftersträva att våra leverantörer och kunder följer principerna i våra etiska regler och inte ha relationer med företag som kränker enskildas rätt eller undertrycker deras rättigheter.
 • Vi följer även FN:s regler inom området, www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
Vi kräver ärlighet och integritet i företagets verksamhet och förväntar oss samma sak från alla parter som vi har en affärsrelation med – kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Det åligger alla medarbetare att följa de etiska riktlinjerna och ingen i organisationen har rätt att godkänna undantag från hur riktlinjerna tillämpas i praktiken.

Visselblåsarpolicy

I syfte att främja ett gott arbetsklimat för våra partners och medarbetare så har AB Linde Maskiner upprättat en visselblåsarkanal där ni kan rapportera samt informera om oegentligheter såsom pågående brott, oetiskt beteende eller korruption.
Det kan gälla saker som har inträffat, händer eller som riskerar att hända.
Du kan också visselblåsa om olyckshändelser, maktmissbruk eller andra saker som du vill berätta om.
Genom vår implementering kan du välja att förbli anonym och vi har också ett förbud i Svensk lag som förbjuder oss att på något sätt undersöka vem du är. Detta skydd har som syfte att du inte skall drabbas av några repressalier efter en visselblåsning. Genom din visselblåsning garanteras och skyddas du tack vare gällande lagstiftning mot repressalier. Detta betyder att du inte kan straffas för att du rapporterar om saker som är viktiga för dig, dina kollegor, människor i allmänhet och för oss som organisation samt arbetsgivare.

Vi vill ge dig som anställd, tidigare anställd, blivande personal, samarbetspartner, konsult, underleverantör, praktikant bästa möjliga skydd samt lösning. Därför har vi valt att tillgängliggöra vår Visselblåsarkanal av det externa företaget Whistlesecure. Tack vare detta lagrar vi ingen personlig data om dig när du väljer att vara anonym.

Genom att gå in på denna länk så kan du skicka in din visselblåsning dygnet runt, helt anonymt.
Tjänsten finns tillgängligt i över 70+ språk och har stöd för de med funktionsvariationer och ev. synskador.

För att hantera alla ärenden inom visselblåsning med högsta möjliga kvalité och noggrannhet har vi utsett en intern grupp som också har stöd av externa jurister och advokater vid behov. Syftet med detta är att alltid kunna agera korrekt och skyndsamt.

AB Linde Maskiner

Vi är din partner i det mesta som rör plåt.

Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar.

Adress

Hyttevägen 10
SE -711 31 Lindesberg
Sweden