• Robot- och manuell svetsning
  • Press- och punktsvetsning