Produkter

Utgående från kundernas specifikationer levererar AB Linde Maskiner allt från enkla plåtkomponenter till sammansatta och komplexa plåtartiklar. Plåtmaterialet kan vara varm-/kallvalsat, rostfritt, aluminium, mässing, koppar eller höghållfast. Produkterna kan ha plåttjocklek upp till 25 mm. Volymerna per artikel varierar – från något hundratal till någon miljon per år.